OTVÁRACIE HODINY: Pon-Pia 7:00 - 17:30 (kytice do 16:30), Sob: 7:00 - 12:00 

0,00 €
košík 0
Akcia Novinky
MOSPILAN 20SP 15g

MOSPILAN 20SP 15g

9,07 € s DPH/ks

Kód tovaru: 17769

Cena bez DPH: 7,56 €

Parametre:

Predajná jednotka:ks

Veľkoobchodné balenie:1 ks

Hmotnosť:0,02 kg

Na sklade 10+ ks

Popis:

Systémovo pôsobiaci insekticíd vo forme vodou rozpustného prášku.
Výrobca:
NIPPON SODA, Tokyo, Japonsko

ÚČINNÁ LÁTKA: acetamiprid 20%
POSOBENIE PRÍPRAVKU: Mospilan 20 SP je systémovo pôsobiaci insekticíd zo skupiny neonikotinoidov. Pôsobí ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí systémovo aj translaminačne, prechádza celým profilom listu. Účinkuje ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych dávkach, má relatívne rýchle počiatočné pôsobenie v poraste. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov rozhodujúcich poľnohospodárskych plodín. Mospilan 20 SP je veľmi flexibilný k vyššej teplote v priebehu aplikácie, v rastline je rozvádzaný akropetálne (nahor, do novo narastajúcich listov), nie baziptálne ku koreňom. Pre lepšiu penetráciu do porastu je odporúčané podľa podmienok a plodiny použitie so zmáčadlom (zelenina, strukoviny).

SPEKTRUM ŽIVOČÍŠNYCH ŠKODCOV CITLIVÝCH NA MOSPILAN 20 SP

REPKA OLEJNÁ: Krytonos repkový (Ceutorhynchus napi), krytonos štvorzubý (Ceutorhynchus quadridens), blyskáčik repkový (Meligethes aeneus), krytonos šešulový (Ceutorhynchus obstrictus), byľomor kelový (Dasyneura brassicae), skočka čierna / čiernonohá (Phyllotrete atra / nigripes), krytonos kapustový (Ceutorhynchus pleuroatigma), siatica oziminova (grotis segetum), piliarka repková (Athalia rosae).
JADROVINY: Voška jabloňová / skorocelová (Aphis pomi / Dysaphis plantaginea), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerium), obaľovač jabloňový (Cydia pomonella), piliarka jabloňová (Haplocampa testudinea), nosánik jabloňový / ovocný (Ceonorihonchus aeguatus / Rhynchites bacchus), kvetovka jabloňová (Anthonomus pomorum).
KOSTKOVINY: Piliarka slivková (Haplocampa minuta) / žltá (flava), vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi).
ZEMIAKY: Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata), voška broskyňová (Myzus persicae), voška rešetliaková (Aphis nasturtii).
OBILNINY: Voška ovsená (Sitobion avenae), voška trávová (Metopolphium dirhodum), voška čremchová (Rhopalosiphum padi).
KUKURICA: Vijačka kukuričná (Ostrinia nubilalis).
SLNEČNICA: Voška čremchová (Rhopalosiphum padi).
CUKROVÁ REPA: Voška broskyňová (Myzus persicae), voška maková (Aphis fabae), skočka horčiaková / repová (Chaetocnema concinna / tibialis).
STRUKOVINY: Voška hrachová (Acyrthosiphon pisum), voška maková (Aphis fabae), voška broskyňová (Myzus persicae), strapka hrachová (Kakothrips robustus).
CHMEĽ: Voška chmeľová (Phorodon humuli).
ZELENINY: Voška kapustová (Brevicoryne brassicae), mlynárik kapustový / repový / repkový (Pieris brassicae / rapae / napi), kvetárka kapustová / cibuľová / repová (Delia radicum / antiua / Pegomya betae), strapka záhradná / západná (Thrips tabaci / Frankliniella occidentalis), molica skleníková (Trialeurodes vaporarium), voška broskyňová (Myzus persicae), voška bavlníková (Aphis gossypii).
OKRASNÉ RASTLINY: Molica skleníková (Trialerodes vaporarium), voška broskyňová (Myzus persicae), voška bavlníková (Aphis gossypii), strapka záhradná / západná (Thrips tabaci / Frankliniella occidentalis), puklica slivková (Eulecania corni), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerium).

APLIKAČNÉ POZNÁMKY A ODPORÚČANIA K JEDNOTLIVÝM POUŽITIAM

JADROVINY: Proti kvetovke jabloňovej sa odporúča vyššia dávka 2,5g/100m2 na základe zisteného počtu chrobákov po poklepnutí vetiev podľa sumy teplôt, možný termín ošetrenia je od rašenia do fázy ružového púčiku (myšie uško), vždy do začiatku kvitnutia. Proti voškám sa odporúča dávka 1,2g/100m2 pred kvetom, optimálne ružový púčik. Možno kombinovať s ošetrením proti kvetovke. V prípade vlnatky krvavej postačuje 1,2g/100m2 pre jarný postrek, kedy nymfy vyliezajú do korún, pre neskorší postrek v priebehu vegetácie dávku zvýšiť na 1,5-2g/100m2 + kvalitné pokrytie porastu.
OBAĽOVAČ JABLOŇOVÝ: Odporúčaný termín ochrany je po vrchole letovej vlny škodcov v dávke 2,5g/100m2, vždy do obdobia začiatku liahnutia lariev. Optimálna fáza vajíčka červený prstenec – čierna hlavička.
PILIARKY: Aplikácia prípravku všeobecne po opadnutí kvetných lístkov podľa zisteného počtu vajíčok nakladených na mladé plody. Najoptimálnejší termín je pri zistení dvoch červených škvrniek (očiek zárodku) v dávke 1,2g/100m2, v polovici hodnotených vajíčok. Za 1-2 dni po dosiahnutí červených očiek sa larva zavrtáva do plodov a potom sa odporúča dávka 2,5g/100m2 alebo hlboko pôsobiaci prípravok.
NOSÁNIKY: Odporúčaná dávka je 2,5g/100m2. Možno kombinovať s ošetrením proti obaľovačovi jabloňovému alebo piliarkam. Pri nižšom tlaku nosánikov postačuje 1 ošetrenie (lepšie proti piliarke, možno aj obaľovač), pri vyššom tlaku nosánikov možné využiť 2. aplikáciu proti piliarke (prvú proti piliarke, druhú za 7-10 dní proti nosánikovi) alebo kombinácia cieleného zásahu proti obaľovačovi + organofosfát pred odkvetom / po odkvete.
KOSTKOVINY: Ošetrenie proti dospelým jedincom vrtivky čerešňovej v dávke 2,5g/100m2 sa odporúča vykonať podľa signalizácie, kontrolu dospelých jedincov na žltých lepových doskách, proti mladým larvám v dobe maxima nakladenia vajíčok. Pri väčšom tlaku škodcov a u neskorších odrôd sa odporúča postrek v rovnakej dávke po 10-14 dňoch opakovať. Proti piliarke slivkovej sa odporúča dávka 1,2g/100m2 na konci kvitnutia sliviek, v dobe opadávania korunných lístkov.
ZEMIAKY: Odporúčaná dávka vody je minimálne 4-6 litrov na 100m2. Na pásavku zemiakovú je odporúčaná dávka 0,6-0,8g/100m2 podľa tlaku škodcov. Prípravok je vysoko účinný na najviac škodlivé larvy III. a IV. instaru L3/L4, súčasne účinkuje na chrobáky. V teplejších a nižších polohách s možnosťou 2(3) generácii škodcov za rok je výhodnejšia dácka 0,8g/100m2, kedy sa súčasne predlžuje reziduálny účinok na cca. 3 týždne. Vo vyššej dávke 1-1,2g/100m2 možno použiť v množiteľských porastoch proti prenášačom viróz, voške broskyňovej a rešetliakovej. Výhodou je systémové pôsobenie v novonarastaných častiach, reziduálne pôsobenie 2-3 týždne podľa podmienok, možnosť kombinácie s fungicídami proti plesni, selektivita voči prirodzeným nepriateľom oboch skupín – Carabus olympiae (nosáčikovitý), lienky, pavúkovité a i. - , využitie pri vyšších teplotách nad 25°C.
OBILNINY: Proti listovým voškám je odporúčaný postrek v dávke 1,2g/100m2 (v dobe kvitnutia u pšenice ozimnej, v priebehu stĺpkovania u jačmeňa jarného) hlavne za suchého a teplého počasia. Ochrana klasov v dávke 1,2g/100m2 v dobe od konca kvitnutia do začiatku tvorby klasu. Flexibilné použitie podľa tlaku vošiek – okraje, celoplošne, opakovane.
KUKURICA: Proti víjačke kukuričnej sa odporúča u porastov na zrno dávka 1,5g/100m2 v období maximálneho náletu dospelých jedincov (jún), kedy je prípravok účinný na mladé liahnuce sa larvy, ktoré sa prehryzávajú do stebiel a palíc.
SLNEČNICA: Proti voške čermochovej sa odporúča aplikácia v dávke 1-1,2g/100m2 na základe monitoringu po ukončení preletu zo zimných hostiteľov (5% napadnutia), pri sekundárnych výskytoch (jún) pri napadnutí 15-20% rastlín v rovnakej dávke1-1,2g/100m2.
STRUKOVINY: Proti voške hrachovej sa odporúča dávka 1,2g/100m2 flexibilne behom vegetačného obdobia podľa zisteného výskytu 3-5 vošiek/rastlina. Proti voškám možno u semenných porastov strukovín použiť v suchších a teplejších podmienkach prípravok v dávke 1,2g/100m2 pre obmedzenie prenosu viróz. Do začiatku kvetu možno použiť prípravok (hlavne u množiteľských porastov, za sucha a tepla) proti strapke hrachovej vo vyššej dávke 2g/100m2. Vzhľadom k tvorbe voskového povlaku na listoch hrachu odporúčame použiť zmáčadlo (Silwet L 77).
MAK: Možno využiť ošetrenie proti voške makovej v dávke 1,2g/100m2 v období po sekundárnom prelete pri napadnutí 5% a viac rastlín na pozemku. Hodnotenie by malo zahrňovať 5 x 20 rastlín. Významné škody môže spôsobiť krytonos makovicový, škodí dospelým jedincom ohrýzaním listov a stoniek, ale hlavne larvy, ktoré sa liahnu v tobolkách a vyžierajú základy semien. Ošetrenie v dávke 1,2g/100m2 by malo smerovať do fázy háčkovania pri prvých zistených požeroch na kvetných stvoloch a pokiaľ možno na začiatku liahnutia mladých lariev v makoviciach, kedy sa najlepšie prejaví systémový účinok prípravku.
ZELENINY: Ochrana proti voškám len v prípade silného tlaku. Výhodou je systémové pôsobenie prípravku v ťažko dostupných miestach napadnutia (záhyby, úžľabie listov a i.) Dávka 1,2g/100m2, minimálne 6litrov vody/100m2, maximálne 2 aplikácie/vegetačné obdobie. Najúčinnejšia ochrana proti mlynárikovi v období liahnutia mladých lariev v dávke 1,2g/100m2. Proti kvetárkam je účinný len postrek (eventuálne opakovaný) v dobe hromadného náletu škodcov, najneskôr však pri zistení nakladených vajíčok či prvých mín na listoch (nepoužívať ako pôdnu aplikáciu, zálievku a i.) Proti molici skleníkovej a strapke záhradnej je odporúčaná dávka 2,5g/100m2, nutné striedanie s prípravkami s odlišným mechanizmom pôsobenia, v prípade veľmi odolného prenášača viróz – strapka západná – je odporúčaná dávka 3-3,5g/100m2.
OKRASNÉ RASTLINY: Odporúčaná dávka prípravku je 1,2g/100m2 (vošky), 2,5g/100m2 (molice, puklice), v prípade strapiek možno použiť až dávku 3g/100m2. Odporúčané minimálne množstvo vody je 6l/100m2. Aplikácia pri prvých zistených výskytoch. Odporúčané striedanie s prípravkami s iným mechanizmom pôsobenia (Applaud, Vertimec, Talstar a.i.)
CHMEĽ: Podľa intenzity výskytu a signalizácie vošky chmeľovej je optimálnym termínom aplikácie záver vegetačnej listovej fázy, teda cca. obdobie 2. dekáda júna – 1. dekáda júla, ale vždy len do kvetu. 1. aplikácia počas vegetácie. Odporúčaná dávka je 0,008%, t.j. 1,6g/100m2 pri minimálnej dávke vody 20l/100m2.
REPKA OLEJNÁ – JARNÁ APLIKÁCIA: Odporúčaný termín aplikácie proti stonkovým krytonosom je ako tzv. 2. postrek okolo polovice apríla alebo ako 1. postrek v prípade, že z nejakých dôvodov (mokro, vietor, čas) nebol uskutočnený 3-5 dní po nálete pred kladením vajíčok (od polovice do konca marca). Dávka 1,2g/100m2. Možno miešať s herbicídmi, fungicídmi, listovými hnojivami, regulátormi rastu. Táto aplikácia je vynikajúca hlavne na mladé vyliahnuté larvy (skrátenie požerového kanálika), kde sa plne prejaví systémový účinok prípravku, najviac táto aplikácia vzhľadom k 2-3 týždňovému reziduálnemu efektu zasiahne i prvé nálety blyskáčika repkového eventuálne šešuľových škodcov.
BLYSKÁČIK REPKOVÝ: Odporúčaná aplikácia podľa signalizácie od zakladania kvetenstva repky do začiatku kvitnutia. Odporúčaná dávka je 0,8-1,2g/100m2 podľa tlaku škodcov a ďalších uvažovaných insekticídnych aplikácii v poraste. Všeobecne vyššia dávka má dlhší reziduálny účinok a nepatrne rýchlejšie počiatočné pôsobenie. Prípravok má trochu pomalší nástup účinnosti 1.-3. deň po aplikácii, od 5.-7. dňa sa plne prejavuje systémový účinok. Vyššia dávka znovu výraznejšie ovplyvní vplyv na šešuľových škodcov, hlavne krytonosa šešuľového, ktorý napáda porasty takmer súčasne s blyskáčikom.
ŠEŠUĽOVÝ ŠKODCOVIA: Odporúčanie optimálneho termínu aplikácie závisí od mnohých faktorov. Proti krytonosovi šešuľovému, ktorý môže byť v poraste už pred kvitnutím, postačuje vykonaný zásah proti blyskáčikovi. Pri nadmernom výskyte prevládajúcom nad blyskáčikom je nutné aplikovať samostatne v dávke 1,2g/100m2.
BYĽOMOR KELOVÝ: Odporúčaná aplikácia hlavne v rámci minimalizáčných technológii spracovania pôdy je od fázy žltého púčika do konca plného kvetu, preferenčne potom v období plného kvetu. Odporúčaná dávka je 1,2g/100m2 podľa tlaku škodcov, vyššia dávka predlžuje reziduálny účinok, zväčšuje účinok na larvy byľomoru v šešuliach; pre urýchlenie účinku možno odporučiť Mospilan 1,2g/100m2 + pyretroid v polovičnej alebo plnej dávke. Sólo aplikácie aj TM sú relatívne neškodné pre včely.

Podobné produkty:

Kód: 217113
Skladom 10+ ks
8,46 € s DPH
Kód: 10909
Skladom 10+ ks
8,62 € s DPH
Kód: 20800
Skladom 10+ ks
9,00 € s DPH
designed by run.sk