Maloobchodné objednávky vybavujeme do 7 prac. dní.
Aktuálna doba vybavenia maloobchodnej objednávky: 7 pracovných dní. Objednávky nespájame.
0
Nákupný košík
0,00 €
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
Názov a sídlo prijímateľa: FLORASYSTEM, s.r.o., Kamenná 11, 010 01  Žilina
Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností pre FLORA SYSTEM, s.r.o.
Začiatok realizácie projektu: 12/2019
Koniec realizácie projektu: 12/2020
Výška poskytnutého príspevku: 186 401,22 EUR
Logo operačného programu:
Odkazy na webové sídla: www.esf.gov.sk / www.ia.gov.sk / www.employment.gov.sk
Fotodokumentácia: Priebežne budeme aktualizovať