0
Nákupný košík
0,00 €
DICOPUR M750 250ml

DICOPUR M750 250ml

Cena:
6,53 €
s DPH/ks
nie je skladom.

Cena bez DPH: 5,44 €

Kód tovaru: 78203

Predajná jednotka: ks

Balenie: 1 ks

Rozmery: 0,00x0,00x0,00 cm

Hmotnosť: 0,359 kg

ks

Popis:

Herbicíd na ničenie citlivých dvojklíčnolistových burín v obilninách, na lúkach (v trávnikoch), pasienkoch a v semenných porastoch tráv.
Účinná látka: 750 g/l MCPA

Úprava: kvapalný koncentrát

Spôsob účinku: systémový

Pôsobenie prípravku:
Dicopur M 750 má systémový účinok. Do rastliny preniká cez listy a pri prúdení rastlinných štiav sa dostáva do pletív. Nepriaznivo ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov a stoniek, až nakoniec rastlina hynie.

Citlivé buriny:
kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, pupenec roľný, iskerníky, reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny:
láskavce, chrysantémovka siatinová, konopnica poľná, nezábudka roľná, mak vlčí, veroniky

SPOSOB APLIKÁCIE A METODICKÉ POKYNY:
jačmeň, pšenica, raž, ovos: aplikujte v obilninách bez podsevu v dobe plného odnožovania až po začiatok stĺpkovania. Je ho možné miešať s DAM 390, čím sa zvyšuje jeho biologická účinnosť proti burinám ale často má fytoxické účinky na obilniny (popálenie listov). Dicopur M 750 patrí medzi prípravky skupiny "A" - preto je potrebné dodržať podmienky miešania (pozri Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, kap. 4.2 - Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390, bod 4)

tritikale: aplikujte od vývinu 4. listu do konca odnožovania. Nekombinujte s DAM 390, má fytoxické účinky na obilniny (popálenie listov). Dicopur M 750 patrí medzi prípravky skupiny "A" - preto je potrebné dodržať podmienky miešania (pozri Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, kap. 4.2 - Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390, bod 4). Ošetrujte len zdravé a nepoškodené porasty, pri teplotách nad + 10°C.
obilniny s podsevom ďateliny: Aplikujte v dobe kedy má ďatelina vyvinuté 2 trojlístky
lúky a pasienky (trávniky): aplikujte najskôr tri dni po kosení (kým sa uzavrú rany na listoch), proti iskerníku prudkému na jar pri výške 15 cm až do fázy pupeňov
trávy - semenné porasty: aplikujte pri výške porastu 25-30 cm
ríbezľa červená, ríbezle stromkové, egreš: Proti Pupencu a citlivým dvojklíčnolistovým burinám aplikujte po zbere, ku krom alebo stromčekom pri nižšom tlaku, teplote do 20°C a za bezvetria. Postrek nesmie zasiahnuť listy ríbezle. Možnosť použitia aj v stromkových egrešoch a ríbezliach proti výmladkom ríbezle zlatej (meruzalky)
vinič: Proti Pupencu od konca júla do augusta len pri vysokom vedení, v období skončenia diferenciacie kvetných pupeňov. Aplikujte pri nižšom tlaku väčšími kvapkami, pri teplote do 20°C a za bezvetria. Nesmú byť zasiahnuté listy viniča.

Príprava postrekovej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu nepripravujte nikdy do zásoby. Pripravenú postrekovú kvapalinu neodkladne spotrebujte.

UPOZORNENIE:
  • aplikáciu na trávniky vykonávajte vždy najskôr až 3 dni po kosení trávy
  • kosenie trávy uskutočnite najskôr 3 dni po aplikácii herbicídu
  • neskrmovať pokosenú trávu po predchádzajúcom ošetrení herbicídom
  • pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie
  • pri práci s prípravkom používajte osobné ochranné pomôckyPoužívajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve


Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 4-5l vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
jačmeň ozimný Dvojklíčnolistové buriny   10 ml AT  
pšenica ozimná Dvojklíčnolistové buriny   10 ml AT  
raž Dvojklíčnolistové buriny   10 ml AT  
jačmeň jarný Dvojklíčnolistové buriny   7 ml AT  
ovos Dvojklíčnolistové buriny   7 ml AT  
pšenica jarná Dvojklíčnolistové buriny   7 ml AT  
tritikale Dvojklíčnolistové buriny   7 ml AT  
obilniny s podsevom ďateliny Dvojklíčnolistové buriny   7 ml AT  
lúky a pasienky Dvojklíčnolistové buriny   18-20 ml 14 dní  
trávy - semenné porasty Dvojklíčnolistové buriny   7-10 ml AT  
ríbezle Pupenec   20 ml AT  
ríbezle Výmladky ríbezle zlatej   20 ml AT stromčekové porasty
egreše Výmladky ríbezle zlatej   20 ml AT stromčekové porasty
vinič Pupenec   18 ml AT

 

 

Podobné produkty:

Číslo produktu: 35444
Skladom 100+ ks
7,06 € s DPH
5,88 € bez DPH
Číslo produktu: 69701
Skladom 10+ ks
5,96 € s DPH
4,97 € bez DPH