0,00 €
košík 0
Akcia Novinky
CELOROČNÁ OCHRANA

CELOROČNÁ OCHRANA

10,05 € s DPH/ks

Kód tovaru: 30132

Cena bez DPH: 9,14 €

Parametre:

Predajná jednotka:ks

Veľkoobchodné balenie:1 ks

Hmotnosť:0 kg

Na sklade 2 ks

Popis:

Celoročná ochrana záhradných plodín vychádza už dvadsiaty rok a je určená nielen záhradkárom, ale aj farmárom a väčším pestovateľom ovocia, viniča, zeleniny i okrasných rastlín.

 Celoročná ochrana záhradných plodín vychádza už dvadsiaty rok a je určená nielen záhradkárom, ale aj farmárom a väčším pestovateľom ovocia, viniča, zeleniny i okrasných rastlín.

Každoročne sa aktualizuje podľa zmien, ktoré nastali v predchádzajúcom roku v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. V novom vydaní sme vychádzali z troch dodatkov k Zoznamu registrovaných prípravkov, ktoré boli uverejnené na www.uksup.sk do konca predchádzajúceho roka
Vydanie Celoročnej ochrany venuje zvýšenú pozornosť aj biologickým a ekologickým prípravkom, z ktorých niektoré novinky budú dostupné aj pre záhradkárov v malospotrebiteľskom balení.Novinkou tohto vydania je označenie prípravkov proti chorobám a škodcom v malospotrebiteľskom balení v plodinových tabuľkách, ako aj v kapitole Rozsah použitia prípravkov v Záhradníctve.V príručke sa zachováva v predchádzajúcich vydaniach použitý a osvedčený technický termín "čakacia lehota" namiesto "ochrannej lehoty" alebo "ochrannej doby", ktoré si mnohí záhradkári vysvetlili ako časový úsek, počas ktorého použitý prípravok chráni ošetrené rastliny pred chorobami a škodcami. Termín "čakacia lehota" toto nedorozumenie odstraňuje, pretože je z neho jasné, že po aplikácii prípravkov treba stanovený počet dní čakať a až potom možno ošetrenú plodinu konzumovať alebo zberať.
V publikácii sú uvedené len registrované prípravky v súlade so Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. Keďže v tomto zozname každoročne dochádza k určitým zmenám, pri používaní tejto príručky v ďalších rokoch treba zmeny zohľadniť a prípravky aplikovať v súlade so zoznamom na príslušný rok.Obsah:
- Všeobecné zásady používania prípravkov na ochranu rastlín
- Register
- Biologické a iné prípravky na ochranu záhradných plodín proti hubovým chorobám
- Užitočné organizmy na biologickú ochranu záhradných plodín proti škodcom
- Prostriedky na sledovanie náletu a odchyt škodcov záhradných plodín
- Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
- Rozsah použitia prípravkov v záhradníctve
- Zásady miešania prípravkov
- Ovocné plodiny a vinič - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Zelenina - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Okrasné rastliny - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Prípravky proti chorobám a škodcom podľa účinných látok
- Herbicídy v malospotrebiteľskom balení - podľa plodín v abecednom poradí
- Herbicídy v malospotrebiteľskom balení - podľa prípravkov v abecednom poradí
- Terminologický slovníček najčastejšie používaných odborných výrazov v ochrane rastlín
- Slovensko - maďarský slovník škodlivých činiteľov
- Záznamy o vykonaných chemických zásahochFarebná príloha v strede publikácie:
- Aktuality v ochrane rastlín pre mesiace február až október
- Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včelyAutor textov: Ing. Juraj Matlák
Autor fotografii: Ing. Juraj Matlák
designed by run.sk