0
Nákupný košík
0,00 €
PREDJARNÝ POSTREK SADA 250+12,5ml

PREDJARNÝ POSTREK SADA 250+12,5ml

Cena:
7,44 €
s DPH/ks
Skladom 100+ ks

Cena bez DPH: 6,20 €

Kód tovaru: 14147

Predajná jednotka: ks

Balenie: 1 ks

Rozmery: 0,00x0,00x0,00 cm

Hmotnosť: 0,308 kg

ks

Popis:

POUŽITIE: Kombinácia prípravkov MEROSTEFES a Calypso 480 SC určená na predjarné ošetrenie ovocných a okrasných drevín proti prezimujúcim škodcom.
Výrobca:
Bayer CropSciences, Nemecko a Rogator, Kft., Maďarsko

ÚČINNÉ LÁTKY:
MERO Stefes - 733g/l metylester repkového oleja
Calypso 480 SC – 480 g/l thiacloprid
SPOSOB ÚČINKU:
MERO Stefes– kontaktný
Calypso 480 SC – systémový, kontaktný a požerový

Ničenie prezimujúcich škodcov je dôležitou súčasťou celoročnej ochrany ovocných a okrasných drevín, pretože škodcov zasiahneme v štádiu vajíčok alebo lariev, teda ešte skôr, než spôsobia väčšie škody. V minulosti sa tento zásah vykonával v období vegetačného pokoja prípravkami obsahujúcimi DNOK (Nitrosan, Arborol). V súčasnosti sa uvedené prípravky už nevyrábajú a nahradili ich prípravky obsahujúce insekticídnu zložku a olejovú zložku. Insekticídna zložka ničí škodcov priamo ako dotykový a dýchací jed, olej zase vytvára na povrchu ošetrených drevín súvislý film, ktorý bráni vajíčkam a larvám v dýchaní a hynú. Čím je teplejšie, tým jednotlivé štádia škodcov intenzívnejšie dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok insekticídu s olejom. Preto by sa teplota pri predjarnom postreku mala pohybovať nad 15°C. Predjarný postrek má byť výdatný a dôkladný, preto by sme ho mali urobiť za bezvetria.
Predjarným postrekom ničíme všetkých škodcov prezimujúcich na ovocných a okrasných drevinách. Sú to predovšetkým vošky, roztočec ovocný, roztoče a roztočce, štítničky, puklica slivková, puklice, méra jabloňová, piadivky a pod. Postrek robíme zásadne až po vypučaní (obr. 1 a 2 v prílohe), najskôr v štádiu myšieho uška, ale najneskôr tesne pred kvitnutím jednotlivých druhov drevín (obr. 3 a 4 v prílohe), pri jabloniach v štádiu ružových kvetných pukov. V oblastiach pravidelného výskytu kvetovky jabloňovej striekame v štádiu zelených kvetných pukov.
Nezastupiteľné miesto má predjarný postrek v boji proti tým škodcom, ktorí sa zdržujú a škodia na kôre stromov (štítničky, puklica slivková), pretože sú zasiahnutelný iba na jar, keď sú stromy takmer bez lístkov.
Prípravky Vektafid A a Calypso 480SC sú povolené aj na ošetrovanie ďalších plodín. Rozsah ich použitia nájdete v balení, krabičke na priložených etiketách.
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:
Odmerané množstvo prípravku Vektafid A vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Vzhľadom na veľmi nízke dávkovanie prípravku Calypso 480SC (2-10ml), môže fľaštička v prvom momente vyvolať dojem, že ja takmer prázdna. Tento dojem je umocnený aj viskozitou prípravku, ktorý je usadený na stenách fľaštičky. Preto po otvorení fľaštičku naplňte do ¾ vodou a znovu ju uzatvorte šroubovacím uzáverom. Fľaštičku potrepávajte až do úplného rozpustenia prípravku. Potom obsah fľaštičky prípravku Calypso 480 SC vylejte do nádrže postrekovača už s nadávkovaných prípravkom Vektafid A za stáleho miešania a doplňte na stanovený objem vodou.
MERO STEFES
Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený k ničeniu škodlivého hmyzu ako sú listové vošky, roztočce a štítničky pri ochrane zeleniny, ovocných drevín, okrasných rastlín a verejnej zelene.
ÚČINNÁ LÁTKA: 83% parafínový olej + 17% emulgátor.
POSOBENIE PRÍPRAVKU: Vektafid A má kontaktný spôsob účinku. Vytvorí na tele škodcov ako aj na vajíčkach po aplikácii nepriepustný olejový film, ktorý tlmí respiračnú činnosť a zasahuje do dýchacieho metabolizmu škodcov ako aj upcháva dýchacie otvory škodcov. Okrem toho sa uplatňuje aj toxické pôsobenie parafínového oleja vniknuté do organizmu škodcov. Po postreku počas vegetácie vzniknutý olejový film na povrchu rastlín pôsobí repelentne na nalietavajúci hmyz z okolia. Vektafid je možné pridávať do postrekových kvapalín herbicídov, fungicídov a insekticídov na zvýšenie ich účinku ako adjuvant. Vektafid A nemá žiadnu ochrannú dobu.
ROZSAH POUŽITIA:
Koreninová paprika, poľná zeleninová paprika, poľné uhorky: proti voškám a roztočcom používame dávku 5 ml na 0,5 litrov vody. Ošetrujeme podľa signalizácie alebo po zistení prvých jedincov škodcu. Postreky opakujte v 7 dňových intervaloch.
Špargľa: proti škodcom ako je špargľovec obyčajný a špargľovec dvanásťbodový používame dávku 5 ml na 0,5 litra vody. Ošetrujeme podľa signalizácie alebo po zistení prvých jedincov škodcu. Postreky opakujte v 7 dňových intervaloch.
Skleníková paprika: proti voškám, roztočcom a moliciam používame dávku 5 ml na 0,5 litra vody. Ošetrujeme po vytvorení bielych kvetných púčikov podľa potreby 6-7 krát v 7 dňových intervaloch do obdobia začiatku zberu.
Okrasné rastliny: používame dávku 5 ml na 0,5 litra vody. Ošetrujeme po zistení výskytu škodcu. Aplikujte v dobre vetraných miestnostiach, najlepšie v exteriéri aby postreková kvapalina nezasiahla interiérové zariadenia, hlavne pri ošetrení izbových okrasných rastlín, nakoľko sa jedná o olejovú emulziu ktorá by na povrchu predmetov mohla zanechať stopy. Aplikujte 2-3 postreky v 10-14 dňových intervaloch.
Stromy a kríky verejnej zelene a parkov: proti voškám, roztočcom a štítničkám používame dávku 5 ml na 0,5 litra vody. Aplikujte podľa signalizácie alebo výskytu škodcov. Proti roztočcom a štítničke nebezpečnej aplikujte 2-3 postreky v 10-14 dňových intervaloch.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU: Vektafid A je možné používať ako insekticíd v integrovanej ochrane. Účinnosť ovplyvňuje teplota pri aplikácii, ktorá by nemala byť nižšia ako +5°C. Pri teplote nad 30°C môže byť prípravok fytotoxický. Prípravok aplikujte v predpísanom objeme postrekovej kvapaliny. Podľa možnosti postrekujte v ranných alebo večerných hodinách za bezvetria a primeranej vlhkosti vzduchu (okolo 70%). Pri ošetrovaní jabloní najprv vyskúšajte odrodovú citlivosť. Rovnako postupujte aj pri ošetrovaní okrasných rastlín. Ak bezprostredne po aplikácii zaprší, postrek opakujte.
CALYPSO 480 SC
Postrekový insekticídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na riedenie vodou na ochranu repky olejnej, ovocných drevín, viniča, zeleniny, zemiakov a okrasných rastlín proti cicavému a žravému hmyzu. Calypso 480 SC obsahuje novú účinnú látku thiacloprid zo skupiny chloronicotinilov. Pôsobí kontaktne i požerovo a má vynikajúce systémové vlastnosti. Originálny spôsob účinku spočíva v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu. Mechanizmus je obdobný ako u acetylcholinesterázy, avšak thiacloprid je len pomaly inaktivovaný. Jeho trvalé pôsobenie vedie k celkovej dysfunkcii nervového systému a následne k usmrteniu cieľového organizmu. Významnou prednosťou prípravku Calypso 480 SC sú jeho mimoriadne priaznivé ekotoxikologické parametre. Neškodí totiž včelám ani ďalším druhom užitočného hmyzu a je povolená aj jeho letecká aplikácia. Táto skutočnosť má obrovský význam v mnohých plodinách a umožňuje aj ošetrenia kvitnúcich porastov za podmienky dodržania zásad ošetrovania takýchto porastov.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU.
ZEMIAKY. Pásavka zemiaková – Keďže nemá prirodzených nepriateľov kalamitne sa rozmnožuje hlavne v južných oblastiach, kde môže mať aj dve generácie. Najväčšiu škodlivosť vykazujú larvy 2.-4. larválneho štádia, preto aj ošetrenie zemiakov smerujeme do tohto obdobia. Prípravok Calypso 480 SC pôsobí na pásavku veľmi razantne a vykazuje dlhodobú účinnosť, až 4 týždne. Dávka je 1ml/100m2.
JABLOŇ. Kvetovka jabloňová – Aplikácia proti dospelcom sa vykonáva podľa signalizácie, obvykle v štádiu myšieho uška. Dávka je 2ml/100m2.
Obaľovač jablčný – Aplikácia podľa signalizácie. Vzhľadom k vlastnostiam prípravku môžeme s ošetrovaním začať ihneď po vrchole letovej vlny obaľovača. Najneskôr ošetrujte na začiatku liahnutia lariev. Dávka je 2ml/100m2.
Voška skorocelová, Voška jabloňová – Proti voškám ošetrujte len podľa potreby pri silnejšom napadnutí, pri dosiahnutí kritického čísla výskytu. Dávka je 2ml/100m2.
Podkopáčik špirálový – V posledných rokoch veľmi závažný škodca. Ošetrenie vykonávať na základe pozorovania výskytu škodcu už v minulom roku. Signalizácia v danom roku je zväčša nepresná. Dávka je 2ml/100m2.
SLIVKY. Obaľovač slivkový – Aplikáciu vykonať podľa signalizácie. Vzhľadom k vlastnostiam prípravku je možné s ošetrovaním začať už bezprostredne po vrchole letovej vlny, najneskôr však ošetrujte pri začiatku liahnutia lariev. Prípravok vykazuje spoľahlivú účinnosť aj na piliarku slivkovú a piliarku žltú. Dávka je 2ml/100m2.
Vošky – Proti voškám ošetrujeme pri silnejšom napadnutí, pri dosiahnutí kritického čísla výskytu. Dávka je 2ml/100m2.
VINIČ. Obaľovač mramorovaný a obaľovač jednopásový – Proti obaľovačom na viniči vykonávajte ošetrenie na základe signalizácie. Ošetruje sa hlavne proti druhej generácii, ktorá môže spôsobiť poškodenia na dozrievajúcich bobuliach, čo sa môže stať prvotnou príčinou následnej infekcie plesňou sivou. Dávka je 2ml/100m2.
ZELENINA PAPRIKA, RAJČIAK, UHORKY. Molica skleníková a Vošky – Aj zeleninu ošetrujeme na základe signalizácie, pri dosiahnutí kritického čísla výskytu. Veľkou výhodou tohto prípravku u zelenín je mimoriadne krátka ochranná doba, len 3 dni. Dávka je 3ml/100m2.
SLNEČNICA. Voška slamihová – je najzávažnejším živočíšnym škodcom slnečnice. Teplé a suché počasie výrazne podporuje šírenie tohoto škodcu z primárneho hostiteľa (slivka) na astrovité rastliny, predovšetkým na slnečnicu. Dávka 1ml/100m2 umožňuje spoľahlivú a dlhodobú kontrolu výskytu vošky slamihovej v slnečnici. Aplikáciu vykonávajte podľa potreby pri výskyte škodcu. Prípravok Calypso 480 SC je možné počas vegetácie použiť maximálne 2 krát. Doporučené množstvo postrekovej kvapaliny: ovocné plodiny 3-10litrov/100m2, zemiaky 3-5litrov/100m2. Prípravok je pre včely relatívne neškodný.

Podobné produkty:

Číslo produktu: 17769
Skladom 10+ ks
6,85 € s DPH
5,71 € bez DPH
Číslo produktu: 36018
Skladom 100+ ks
7,20 € s DPH
6,00 € bez DPH
Číslo produktu: 10909
Skladom 10+ ks
7,20 € s DPH
6,00 € bez DPH